TUMO Labs

TUMO Labs & SAP

Ընդլայնված պլանավորում և վերլուծություն

Նախագծի մասին

Վերջին տարիների իրադարձությունների արդյունքում ամենաշատը տուժեցին բիզնեսները, դրանց ներկան անկայուն է, իսկ ապագան` անկանխատեսելի: Նման իրավիճակներում որոշումների կայացումը պետք է հիմնված լինի տվյալների վրա, որոնք ձևավորվել են` ոչ թե մի քանի գործիքի օգտագործմամբ ու անձնական դատողություններից ելնելով, այլ ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ և կանխատեսվող սցենարներով:


Թումո լաբերի և աշխարհում ձեռնարկությունների ծրագրային ապահովմամբ զբաղվող առաջատար SAP ընկերության «Ընդլայնված պլանավորում և վերլուծություն» նախագիծը բաղկացած է 2 ենթանախագծից, որոնց կարող եք դիմել և՛ անհատական, և՛ խմբով:

Նախագծի սկիզբ` հուլիսի 6, 2022
Տևողություն` 3-4 ամիս
Լեզուն` անգլերեն
Ձևաչափը` առցանց
Դիմելու վերջնաժամկետ` հունիսի 19, 2022
Վճար` մասնակցությունն անվճար է
Կարող են մասնակցել` կարող են մասնակցել` 18 տարին լրացած և պահանջվող հմտություններին տիրապետող ցանկացած ոք` անհատապես կամ խմբով:

Ուշադրություն` կարելի է դիմել մի քանի ենթանախագծի, բայց վերջնական հնարավոր է մասնակցել դրանցից միայն մեկին:

Բազմաթիվ իրական նախագծեր բախվում են անորոշությունների` ամենատարբեր աղբյուրներից: Այս նախագիծը ուսումնասիրելու է մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառությունը անորոշության խնդրի շրջանակներում` դիտարկելով հավանականության և մեքենայական տրամաբանության մոտեցումները:Ուսանողներին խրախուսվում է ներկայացնել դեմո տարբերակ` հիմնված թեստի տվյալների վրա, այնուհետև փորձարկել ալգորիթմներ՝ վերոնշյալ խնդրին լուծում ստանալու համար:

Նախագծի մասնակիցները`

  • Պատրաստելու են զեկույց` մանրամասնելով տարբեր մոտեցումները և դրանց դրական ու բացասական կողմերը:
  • Ստեղծելու են տվյալների հետ աշխատող դեմո տարբերակ, որը, օրինակ, հաշվարկում է արդյունքներից յուրաքանչյուրի հավանականությունը անորոշության պայմաններում:
  • Պատրաստելու են հաշվետվություն կիրառված ալգորիթմների և տեխնիկայի վերաբերյալ:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են մասնակցել STEM (գիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա) ոլորտի ուսանողները կամ երիտասարդ մասնագետները:
դիմել
Ուշադրություն` կարելի է դիմել մի քանի ենթանախագծի, բայց վերջնական հնարավոր է մասնակցել դրանցից միայն մեկին:
Ուսանողները պետք է ներկայացնեն 200 բառից բաղկացած մոտիվացիոն նամակ կամ 90 վայրկյան տեւողությամբ տեսանյութ ԱՆԳԼԵՐԵՆ լեզվով, որտեղ կնշվի, թե ինչու են նրանք ընտրում այդ մարտահրավերը և ինչու են հետաքրքրված SAP նախագծով: Եթե ​​ուսանողները դիմում են որպես խումբ, տեսանյութը կամ նամակը կարող է ներկայացվել խմբի անունից:
SAP ծրագրակազմը շարունակաբար աշխատում է աղյուսակներում, CVS ֆայլերում կամ Excel-ում պահվող կառուցվածքային տվյալների հետ: Մասնակիցներից որպես նախապայման պահանջվում է Knowledge graph-երի և հայեցակարգի կառուցման իմացություն, որից հետո հետազոտության անցկացում և այնպիսի տարբերակների ուսումնասիրում, որոնք կարող են նպաստել տվյալներից Knowledge graph-երի դուրսբերմանը:

Նախագծի մասնակիցները`

  • Ընտրելու են ակադեմիական 3-5 մոտեցում UI-ի փոխազդեցությունների հիման վրա օգտատիրոջ մտադրությունը պարզելու համար` հիմնավորելով իրենց ընտրությունը:
  • Կիրառելու են մոտեցումները UI-ի փոխազդեցության տվյալների համար և գնահատելու են մոտեցման համապատասխանությունը տվյալների տեսակին, որակին, սահմանափակումներին և այլ գիտելիքներին:
  • Որպես վերջնական արդյունք ստեղծելու են զեկույց ընտրված մոտեցումների և գնահատման արդյունքների մասին, ներառյալ յուրաքանչյուր մոտեցման դրական և բացասական կողմերը, համեմատությունը/հակադրությունը և մոտեցումների դասակարգումը:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են մասնակցել STEM (գիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա) ոլորտի ուսանողները կամ երիտասարդ մասնագետները` նշանային տեխնոլոգիաների հիմունքների իմացությամբ:
դիմել
Ուշադրություն` կարելի է դիմել մի քանի ենթանախագծի, բայց վերջնական հնարավոր է մասնակցել դրանցից միայն մեկին:
Ուսանողները պետք է ներկայացնեն 200 բառից բաղկացած մոտիվացիոն նամակ կամ 90 վայրկյան տեւողությամբ տեսանյութ ԱՆԳԼԵՐԵՆ լեզվով, որտեղ կնշվի, թե ինչու են նրանք ընտրում այդ մարտահրավերը և ինչու են հետաքրքրված SAP նախագծով: Եթե ​​ուսանողները դիմում են որպես խումբ, տեսանյութը կամ նամակը կարող է ներկայացվել խմբի անունից: