TUMO Labs

Նախագծի մասին

Ինքնասպասարկող համակարգերից օգտվելիս հաճախորդներն են հարմարվում դրանց, այլ ոչ թե հակառակը: Սակայն այդ ապարատները պետք է ճկուն լինեն` հաշվի առնեն օգտատիրոջ կարիքները, նպատակներն ու զգացմունքները, այլ ոչ թե տան միևնույն ծառայությունը բոլորին:


Այս նախագծի նպատակն է վերաիմաստավորել ինքնասպասարկման փորձառությունները` ստեղծելով այնպիսի մոտեցում, որը հաշվի կառնի օգտատերերի նպատակներն ու խնդիրները, ինչպես նաև նրանց սոցիալական միջավայրի մասին ինֆորմացիան:

Թումո լաբերի և աշխարհում ձեռնարկությունների ծրագրային ապահովմամբ զբաղվող առաջատար SAP ընկերության «Ինքնասպասարկման ապագան» նախագիծը բաղկացած է 11 ենթանախագծից, որոնց կարող եք դիմել և՛ անհատական, և՛ խմբով:

Նախագծի սկիզբ` նոյեմբերի 5, 2021
Տևողություն` 3-4 ամիս
Լեզուն` անգլերեն
Ձևաչափը` առցանց
Դիմելու վերջնաժամկետ` հոկտեմբերի 31, 2021
Վճար` մասնակցությունն անվճար է
Կարող են մասնակցել` կարող են մասնակցել` 18 տարին լրացած և պահանջվող հմտություններին տիրապետող ցանկացած ոք` անհատապես կամ խմբով:

Ուշադրություն` կարելի է դիմել մի քանի ենթանախագծի, բայց վերջնական հնարավոր է մասնակցել դրանցից միայն մեկին:

Գրանցումն ավարտված է

Ենթանախագծի մասնակիցները ուսումնասիրելու են գործնականում կիրառվող ադապտացիոն ծրագրային համակարգերն ու դրանց միջերեսները (interface)` շուկայի տեսանկյունից: Հաճախորդների համար ինքնասպասարկման ծրագրերի միջերեսները պետք է ներառեն ինչպես «ավանդական» գրաֆիկական միջերեսներ, այնպես էլ այլ ձևեր, օրինակ` ձայնային լուծումներ:

Հետազոտության արդյունքում պետք է պատասխանել մի քանի հարցերի.

 • Որ ընկերություններն են կիրառում ադապտացվող միջերեսներ:
 • Ինչ խնդիր են փորձում լուծել ադապտացվող միջերեսների միջոցով և ո՞րն է այս մոտեցման առավելությունը:
 • Կա՞ն այլ ծրագրեր, որոնք ներառում են ադապտացվող միջերեսներ։
 • Ո՞ր ոլորտները, ծրագրերը կամ օգտագործման դեպքերը կարող են դրանից առավել օգուտ քաղել:

Նախագծի մասնակիցները`

 •  Կատարելու են շուկայի վերլուծություն:
 • Ստեղծելու են այս սկզբունքը ներառող դիմումների և օգտագործման դեպքերի ամփոփագիր, որը մասնավորապես պետք է ներառի/ընդգծի որոշումնեի կայացման և/կամ ինքնասպասարկման հարաբերությունները:
 • Դասակարգելու են օգտագործման դեպքերը` հիմնվելով այս հարացույցի (paradigm) հնարավորությունների/առավելությունների վրա:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են մասնակցել բիզնեսի կամ ինֆորմատիկայի բազային կրթություն ունեցող ուսանողները կամ երիտասարդ մասնագետները, որոնք կարող են իրականացնել շուկայի ուսումնասիրություն:

Այս ենթանախագծի մասնակիցները ուսումնասիրելու են ադապտացիոն ծրագրային համակարգերը և ապարատների միջերեսները գիտական ու տեխնոլոգիական տեսանկյունից: Հետազոտությունը պետք է պարունակի հետևյալ հարցերի պատասխանները`

 • Ո՞րն է ադապտացվող ծրագրային համակարգերի և դրանց միջերեսների ուսումնասիրությունների այժմյան կարգավիճակը:
 • Որո՞նք են ձևավորվող միտումները կամ ուղղությունները:
 • Որո՞նք են տեխնիկական ուղեցույցները և առաջարկվող լավագույն փորձը այդ ուսումնասիրություններում:

Նախագծի մասնակիցները`

 • Ներկայացնելու են ադապտացվող համակարգերի վերաբերյալ առկա գրականությունը` հետազոտությունների ծագումից և նմանատիպ հասկացություններից մինչև մեր օրերը:
 • Ադապտացվող ծրագրային համակարգերում օգտատերերի ճյուղավորված կամ հարակից հետազոտական ​​ուղղությունների բացահայտում:
 • Հիմնվելով գրականության վրա` պարզելու են ձևավորված տեխնիկական ուղեցույցները կամ լավագույն փորձը:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են մասնակցել ինֆորմատիկայի, դիզայնի, բիզնեսի կամ հարակից ոլորտների բազային կրթություն ունեցող ուսանողները կամ երիտասարդ մասնագետները:

Ծրագրի ուղեցույցը, զանազան գործիքների կիրառմամբ, օգտատիրոջ համար պարզեցնում է ծրագրից օգտվելու գործընթացը։ Սակայն, պոտենցիալ նոր գործիքները հնարավորություն են տալիս վերանայել ուղեցույցների փորձված հարթակները և հետազոտել օգտատիրոջ համար առավել արդյունավետ ուղեցույցներ ստանալու միջոցները։

Այս ենթանախագծի նպատակն է`
– Հասկանալ օգտատիրոջ ուղեցույցի դերը այսօր և միտումները օգտատիրոջ տեսանկյունից,
– Ուղեցույցի բարելավման համար օգտատերերից պարզել իրենց ակնկալիքները,
– Բացահայտել ադապտացվող միջերեսի դերը օգտատիրոջ ուղեցույցի համար:

Այս ուղղությամբ ուսումնասիրությունները պետք է պարզեն, թե ինչպես կարող է օգտատիրոջ մասին տեղեկատվությունը ազդել նոր օգտատիրոջն առավել արդյունավետ հնարավորություններ առաջարկելու հարցում: Օրինակ, ինչպես կարող է փոխակերպվել միջավայրը` օգտատիրոջ զգացմունքների ու նախասիրությունների հայտնաբերման կամ օգտատերերի դասակարգման և վարքագծի կանխատեսման միջոցով:

Նախագծի մասնակիցները`

 • Կատարելու են ծրագրային ապահովման ոլորտում օգտատիրոջ ուղեցույցի աջակցության և միտումների վերլուծություն:
 • Պետք է հասկանան ներկայիս կամ ապագա միտումները, թե որտեղից կարող են վերցնել օգտատիրոջ ուղեցույցը հետագայում` ներառելով համապատասխան ոլորտների միտումների վերլուծությունը, ինչպիսիք են UI/UX դիզայնը:
 • Մշակելու են Proof-of-concept, որը ցույց կտա` հնարավոր է օգտատիրոջ մասին հավելյալ տվյալները (օրինակ` զգացմունքների հայտնաբերումը) օգտագործվել օգտատիրոջ ուղեցույցին հարմարեցնելու համար:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են դիմել վեբ-ծրագրավորման և ծրագրավորման ոլորտներում փորձ ունեցող ուսանողները և երիտասարդ մասնագետները, ովքեր հետաքրքրվում են UI/UX դիզայնով կամ ուղեցույցների ստեղծմամբ: Մեքենայական ուսուցման վերաբերյալ բազային գիտելիքներ ունեցողներին կտրվի առավելություն, եթե որոշվի միավորել զգացմունքների հայտնաբերման տվյալները API-ից (Application Programming Interface) կամ նմանատիպ աղբյուրներից:

Այս ենթանախագիծը բաղկացած է մի քանի մասից`

 • Օգտատիրոջ վարքագծային տվյալները գրաֆիկական միջերեսում ներդնելու մոտեցման սահմանում` հիմնվելով արդեն գոյություն ունեցող SAP ծրագրի միջերեսի վրա,
 • Մշակել կամ օգտագործել արդեն գոյություն ունեցող ծրագրակազմը` նույնականացված տվյալներ ստանալու համար,
 • Ընկերության ծրագրի (enterprise software) գործառույթները կատարող հավելվածի միջոցով օգտատերերի տվյալների հավաքագրում և այդ ընթացքում նրանց էմոցիաների վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում,
 • Տվյալների ուսումնասիրություն` օգտատիրոջ հնարավոր վարքագիծը բացահայտելու համար:

Նախագծի մասնակիցները`

 • Սահմանելու են տվյալների հավաքագրման մոտեցումներն ու մեթոդաբանությունը
 • Ստեղծելու են տվյալների բազա:
 • Մշակելու են մեթոդական մոտեցումներ, տվյալների բազա
 • Ամփոփելու են տվյալների ուսումնասիրության արդյունքները` օգտատիրոջ համատեքստում եզրակացություններ անելու համար:
 • Իրագործելիության ուսումնասիրություն:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են մասնակցել տվյալագիտության, ինֆորմատիկայի կամ հարակից ոլորտների կրթություն ունեցող ուսանողները և երիտասարդ մասնագետները:

Նախագծի ընթացքում մասնակիցները պետք է հասկանան, թե ինչպես կարող են ինքնակառավարվող համակարգերը հաշվի առնել մարդու պահանջները և դրանք օգտագործել կորպորատիվ միջավայրերից դուրս, ինչպես օրինակ ինքնակառավարվող ավտոմեքենաների գործածման մեջ: Մասնավորապես, անհրաժեշտ է հետազոտել ինքնակառավարվող ավտոմեքենաները ծրագրային տեսանկյունից և ստեղծել մարդկանց անվտանգության պահանջները բավարարող ծրագրեր:

Նախագծի մասնակիցները`

 • Տվյալների հավաքագրման հնարավորությունների վերլուծություն (օրինակ` սենսորների միջոցով) մեքենայի համատեքստում:
 • Ձևավորելու են մեքենայի հայեցակարգը` որպես միջերես` էմպաթիայի դրսևորման համանական ձևերը բացահայտելու համար, մասնավորապես` ինքնասպասարկման հարցում:
 • Մշակելու են ծրագրի ընտրության հայեցակարգ, որը ցույց կտա օգտատերերի տվյալների հավաքագրումը և մշակումը, ինչպես նաև համապատասխան ադապտացիոն եզրակացությունն ու օգուտները օգտատիրոջ համար, որն առաջնային ուշադրություն է դարձնում իրագործելիությանը և նոր փորձերի ու տվյալների հնարավորությունների բացահայտմանը:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են մասնակցել տվյալագիտության, ինֆորմատիկայի կամ հարակից ոլորտներից բազային կրթություն ունեցող ուսանողները և երիտասարդ մասնագետները:

Ցանկալի է, որ ուսանողները հետաքրքրված լինեն շարժունակությամբ (mobility), ինքնակառավարվող տրանսպորտային միջոցներով (self-driving vehicles) և օգտատիրոջ միջերեսով, որոնք դասական գրաֆիկական UI-ի սահմաններից դուրս են: Բիզնեսի կամ բիզնեսի ինֆորմատիկայի բազային կրթություն ունեցող ուսանողները նույնպես կարող են դիմել` կախված ծրագրաշարի մշակման իրենց հետաքրքրությունից:

Հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել ներկայիս ձեռնարկություններում ինքնասպասարկման աշխատանքային հոսքերի մատչելիության խոչընդոտները: Այն պետք է միմյանց կապի համակարգերի ադապտացվող կոնցեպտը և մատչելիության մոտեցումները` հաշվի առնելով օգտատիրոջ պահանջներն ու կարիքները:

Նախագծի մասնակիցները`

 • Ինքնասպասարկման աշխատանքային հոսքերի շրջանակներում մշակելու են հայեցակարգի ապացույց կամ մատչելիության սկզբունքներ, որոնք կարող են օգուտ ստանալ հարմարվողական համակարգի հարացույցից, օրինակ` UI մոդելի միջոցով:
 • Սահմանելու են ինքնասպասարկման հարցում մատչելիության լավագույն փորձը կամ ուղեցույցները:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են դիմել դիզայնի, ինֆորմատիկայի, տվյալագիտության կամ հարակից ոլորտներից բազային կրթություն ունեցող անձիք: Նախընտրելի է, որ դիմորդները հետաքրքրվեն UI/UX դիզայնով և մատչելիության թեմաներով:

Հետազոտության նպատակն է պարզել, թե ինչպես կարելի է բիզնեսում օգտագործել տվյալների հավաքածուների մեխանիկական պիտակավորումը affective computing-ի և նմանատիպ վերլուծությունների համար:

Նախագծի մասնակիցները`

 • Մշակելու են մեթոդաբանություն ու ուսումնասիրելու են տվյալների պիտակավորման տարբեր մոտեցումներ:
 • Տարբեր մոտեցումների համեմատությունից ելնելով` կատարելու են ճշգրտության գնահատում:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են մասնակցել տվյալագիտության, ինֆորմատիկայի կամ հարակից ոլորտներից բազային կրթություն ունեցող ուսանողները և երիտասարդ մասնագետները:

Մասնակիցները կուսումնասիրեն այսօրվա միջերեսների միտումները` 2030 թվականի միջերեսները պատկերացնելու համար: Օգտատիրոջ միջերեսների հնարավոր ուղղությունները բացահայտելուց հետո նախագիծը նպական ունի պարզել, թե ինչպիսի հետևանքներ կունենան այդ միտումները բիզնեսի ծրագրային ապահովման համար:

Նախագծի մասնակիցները`

 • Ուսումնասիրելու են օգտատիրոջ միջերեսի միտումները:
 • Կանխատեսումներ են անելու օգտատերերի միջերեսների միտումների վերաբերյալ` առաջիկա 5/10 տարիների համար:
 • Ձեռնարկության ծրագրակազմի համար կատարելու են ազդեցության վերլուծություն:
 • Ստեղծելու են ծրագրային ապահովման ապագա միջերեսի UI/UX mockup-ը կամ նախատիպը:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են մասնակցել դիզայնի, ինֆորմատիկայի կամ հարակից ոլորտներից բազային կրթություն ունեցող ուսանողները և երիտասարդ մասնագետները:

Հետազոտության ընթացքում պետք է իրականացնել բիզնես ծրագրերում (օրինակ IDE կամ Excel) օգտատերերի վարքագծի և նախասիրությունների փոփոխականության չափում: Մասնավորապես 18-ից բարձր տարիքի բնակչության շրջանում, որն ունի տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների իմացության ավելի բարձր մակարդակ` ծրագրի միջին օգտատիրոջ համեմատ:

Հետևաբար, ենթանախագիծը ներառում է ուսումնասիրության նախագծում, մասնակիցների հավաքագրում, փորձնական չափումներ և վիճակագրական վերլուծություն:

Նախագծի մասնակիցները`

 • Իրականացանելու են օգտատիրոջ վարքագծի և նախասիրությունների փոփոխականության չափում տարբեր անհատների միջև:
 • Կատարելու են օգտատիրոջ վարքագծի և նախասիրությունների փոփոխականության չափում տարբեր ժամանակահատվածներում (օրինակ` հավելվածի օգտագործման աճից հետո):
 • Անելու են օգտատիրոջ վարքագծի և նախասիրությունների փոփոխականության չափու` տարբեր առաջադրանքների դեպքում:
 • Իրականացնելու են փոփոխականության չափումների և վիճակագրական վերլուծության համեմատություն:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են մասնակցել վիճակագրության, մաթեմատիկայի, տվյալագիտության, ինֆորմատիկայի կամ հարակից ոլորտներից բազային կրթություն ունեցող ուսանողները կամ երիտասարդ մասնագետները:

Հետազոտության նպատակն է պարզել, թե արդյոք կարող են նախկինում օգտագործված ծրագրային միջերեսների տվյալները ազդեցություն ունենալ ապագայում ստեղծվող ծրագրային միջերեսներից օգտատերերի վարքագծի վրա:

Նախագծի մասնակիցները`

 • Սահմանելու են օգտատիրոջ մոդելավորմանն անհրաժեշտ հատկությունները, մասնավորապես` վարքագծի, նախապատվության եզրակացության և աֆեկտիվ հաշվարկի համար:
 • Կատարելու են ժամկետների կամ ժամանակի ընթացքում տվյալների առանձին տարրերի համապատասխանության փոփոխությունների գնահատում մեկ անձի համար:
 • Իրականացնելու են արդյունքների համեմատություն` տարբեր անհատների և վիճակագրական վերլուծությունների միջև:
 • Հիմնված կանխատեսող կայունության և “expiry bands”-ի գնահատման վրա` անելու են օգտատիրոջ տվյալների միավորների և հատկանիշների դասակարգում:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են մասնակցել վիճակագրության, մաթեմատիկայի, տվյալագիտության, ինֆորմատիկայի կամ հարակից ոլորտներից բազային կրթություն ունեցող ուսանողները կամ երիտասարդ մասնագետները:

Օգտատիրոջ վարքագծի և նախասիրությունների համար գոյություն ունեն մոդելավորման տարբեր մոտեցումներ` անհատական հատկանիշներից (օրինակ` ինտրովերսիա/էքստրավերսիա) մինչև լայն դասակարգումներ` անհատականության վրա հիմնված բնութագրիչներ և այլ մոտեցումների հաշվարկ:

Նախագծի նպատակն է հետազոտությունների հիման վրա բացահայտել օգտատիրոջ մոդելավորման տարբեր նախնական մակարդակներ, ինչպիսիք են նախապատվության եզրակացությունը կամ միջերեսի հարմարեցումը, , այնուհետև այդ մոտեցումները համեմատել ինչպես մուտքային (օրինակ` տվյալների ծավալի կամ տվյալների որոշակի աղբյուրների), այնպես էլ ելքային արդյունքների (օրինակ` եզրակացությունների որակի) հետ:

Նախագծի մասնակիցները`

 • Կատարելու են օգտատիրոջ մոդելավորման մոտեցումների վերաբերյալ գրականության վերանայում, որը կիրառվում է նախապատվությունների եզրակացության, միջերեսի ադապտացման և հարակից նպատակների համար:
 • Իրականացնելու են մոդելավորման տարբեր մոտեցումների համեմատություն:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են մասնակցել մաթեմատիկայի, տվյալագիտության, ինֆորմատիկայի կամ հարակից ոլորտներից բազային կրթություն ունեցող ուսանողները կամ երիտասարդ մասնագետները:

Նախագծի նպատակն է ուսումնասիրել, թե ինչպես կարող է օգտատիրոջ փոխազդեցությունը մեկ արտեֆակտ սպառելիս (օրինակ` տեխնիկական փաստաթուղթ կարդալիս) փոփոխել և կարգավորել արտեֆակտի հատկանիշները (օրինակ` ներկայացման ձևը, դասավորությունը)` հիմնվելով օգտատիրոջ նախասիրությունների վրա: Արտեֆակտի օգտատիրոջ փորձն այնուհետև պետք է ընդլայնվի` ուսումնասիրելով նաև այլ արտեֆակտերի կամ նույն արտեֆակտի հետ ունեցած այլ ժամանակահատվածի փորձը:

Նախագծի մասնակիցները`

 • Արտեֆակտի համար կատարելու են ադապտացիոն հատկանիշների սահմանում և օգտատիրոջ նախասիրությունների եզրակացություն:
 • Մշակելու են հայեցակարգի ապացույց, որը հարմարեցնում է արտեֆակտը` հիմնվելով օգտատիրոջ նախասիրությունների եզրակացության վրա, օրինակ` օգտագործելով natural language գեներացիան:
 • Ընդլայնելու են վերոնշյալը` նույն արտեֆակտի վրա ժամանակի տարբեր պահերին փոխազդելու և հատկանիշների համեմատության համար, նույն ադապտացիայով և ձևով: Ինչպես նաև կատարելու են տարբեր արտեֆակտերի հետ փոխազդեցության ընդլայնում:

Պահանջվող գիտելիքներ

Նախագծին կարող են մասնակցել մաթեմատիկայի, տվյալագիտության, ինֆորմատիկայի կամ հարակից ոլորտներից բազային կրթություն ունեցող ուսանողները և երիտասարդ մասնագետները: