TUMO Labs

Տեքստի ամփոփում և էմոցիաների վերլուծություն

Տեքստի ամփոփում և էմոցիաների վերլուծություն

Թումո լաբերի և Krisp-ի հետ անցկացվող նախագծերի ուսանողները մշակում են ծրագրեր, որոնցից մեկը կրճատում է տեքստը ու առանձնացնում ամենակարևոր մասեր, իսկ մյուսը` ճանաչում է էմոցիոնալ երանգավորումները` դրական, բացասական կամ չեզոք: