TUMO Labs

COVID անձնագիր

COVID անձնագիր

Թումո լաբերի և Coronatest-ի ուսանողները ստեղծել են հավելված, որտեղ կարող եք հավաքագրել ձեր և ձեր ընտանիքի անդամների COVID-19-ի պատմությունը:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *