TUMO Labs

Գալիք նախագծեր

ՏՏ ընկերությունների և համալսարանների հետ

Նախագծի ընթացքում մասնակիցները կնախագծեն, կկառուցեն և կտեղակայեն 78 կլիմայական IoT դիտակետ և եղանակի կանխատեսման կայաններ Թումո տուփերում: Դուք տարեկան կհզորացնեք Թումո տուփերի 25,000 ուսանողների՝ կլիմայի և եղանակի, կողմնորոշման տվյալների և վերլուծության, IoT տվյալների հավաքագրման, վիզուալիզացիայի և պահպանման վերաբերյալ գիտելիքներով:
ավելին
Նախագծի ընթացքում մասնակիցները կաշխատեն oqni-ի մասնագետների հետ` մշակելու թևնոցանման սենսորների նախատիպային հավաքածու, որը պարունակում է բազմաթիվ սենսորներ` օպտիկական սենսորային մատրիցա, քաշի սենսորներ, արագացուցիչներ, գիրոսկոպներ և այլն: Դուք կհավաքեք տվյալներ տարբեր խմբերից և նախատիպի համար կմշակեք AI մոդել:
ավելին
Նախագծի ընթացքում մասնակիցները կաշխատեն VxSoft-ի մասնագետների հետ` վերլուծելու առաջադրանքների հոսքի օպտիմալացման համար աշխատանքային հոսքի սահմանումները: Դուք կուսումնասիրեք առաջադրանքների հոսքի համեմատությունները` գնահատելով առաջադրանքների իրական հոսքերը և աշխատանքային հոսքից ընտրելով մյուս բոլոր չօգտագործված կամ ոչ անհրաժեշտ հոսքերը:
ավելին
Նախագծի ընթացքում մասնակիցները կաշխատեն VxSoft-ի մասնագետների հետ` ստեղծելու վերջնաժամկետի և գնահատման առաջարկների ավտոմատացված համակարգ, որը կկանխի վերջնաժամկետների և գնահատումների մուտքերը: Դուք կօգտագործեք վերջնաժամկետների լրանալու/ժամկետանց լինելու վերաբերյալ տվյալներ և կվերլուծեք դրանք` առաջարկների համակարգ ստեղծելու համար:
ավելին
Նախագծի ընթացքում մասնակիցները կաշխատեն VxSoft-ի մասնագետների հետ` ծանոթանալու փաստաթղթերի փոխանակմանը Mulberry 2.0-ում՝ փաստաթղթերի և աշխատանքային հոսքերի կառավարման համակարգում: Փաստաթղթերի փոխանակման մոդուլը, ստացվող չկառուցված JSON մետատվյալները վերածում է Mulberry 2.0 առաջադրանքի: Դուք կստեղծեք ավտոմատացված համակարգ, որը կվերլուծի մետատվյալները և առաջադրանքների ստեղծման համար կառաջարկի աշխատանքային հոսք:
ավելին

Մեր անցած նախագծերին ծանոթացե՛ք այստեղ.